Vanaf morgen niet meer: Second Life als uitvlucht

Ken je een man tussen de 30 en 45 jaar? Hoogopgeleid? Gezin met een paar kinderen? Grote kans dat hij er een tweede leven op na houdt. Het grootste deel van de bezoekers van Second Life valt namelijk in deze categorie.

Een vriend van me ging, nota bene op mijn aanraden, eens kijken wat Second Life nu precies inhoudt. Hij probeerde een paar verschillende ‘avatars’ uit, die qua uiterlijk totaal van hemzelf verschilden. Uiteindelijk voelde hij zich toch het lekkerst bij een avatar die op hem leek. Let wel: hij is een knappe vent. Van al die andere avatars weet ik dat nog niet zo zeker. Maar dat doet er natuurlijk ook helemaal niet toe, want in Second Life zijn al die mooie mensen de nieuwe werkelijkheid.

Geen wonder dus dat deze drukbezette jonge mannen zich graag in die andere werkelijkheid verstoppen. Of is het helemaal niet het gebrek aan schoonheid dat hen dit eerste leven uitjaagt? Is het misschien het avontuur – dat ‘alles’ kan? Navraag over Second Life leert echter dat er leningen worden afgesloten, huizen worden gebouwd en bedrijven worden opgericht. Wat een spektakel!

Is Second Life dan de grote tweede kans? Want als je alles bereikt hebt in dit leven, een leuk gezin en een leuke baan, dan zit je daarmee wel meteen vast. Dan is zo’n virtueel tweede leven een mooie ontsnapping. Even helemaal opnieuw beginnen. Een gevoel van vrijheid. Tot je daar weer vastzit aan een huis en een lening natuurlijk.

Doodzonde dat deze talentvolle mannen achter hun laptop gaan zitten verpieteren. Op zoek naar iets anders. Misschien wordt het tijd om het echte leven eens onder de loep te nemen. Wat had je eigenlijk altijd al willen doen? Laat maar eens zien wat je kan, durf eens wat!

Hopelijk jaagt de lente de jonge carrièrevaders het echte leven weer in. Ruiken ze nieuwe kansen en springen ze uit de band. De jonge carrièremoeders zitten erop te wachten.

lezer van nrc.next