STELLINGEN

Zwemmen in een zwembad is niet gezond.

J. Zijlstra

Wageningen Universiteit

Er is geen wetenschappelijke basis onder de veronderstelling dat een menselijk leven belangrijker is dan het leven van elk ander dier.

N. Conza

Technische Universiteit Delft

Geschiedschrijving is geen overheidstaak.

S. Hillebrink

Universiteit Leiden