Scientology wint proces Straatsburg

Straatsburg, 6 april. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Rusland veroordeeld tot betaling van 10.000 euro smartengeld en 15.000 euro proceskosten wegens zijn weigering de Scientology Kerk te erkennen als religieuze organisatie. Volgens het Hof is die weigering onrechtmatig. De kerk vroeg sinds 1997 elf keer officiële registratie als religieuze organisatie in Rusland aan. Die werd telkens geweigerd. ”De Russische autoriteiten hebben niet gehandeld in goed vertrouwen en hebben hun plicht verzaakt om de religieuze gemeenschap van de [Scientology] kerk neutraal en onpartijdig te bejegenen”, aldus het Hof.