Pornofilter onder vuur

Internetaanbieders UPC en KPN willen kinderpornosites blokkeren.

Meerdere partijen willen een onafhankelijke toetsing van de te blokkeren websites.

Het was een nieuwe stap in de strijd tegen kinderpornografie. Eind vorige maand sloot UPC een overeenkomst met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) om „enkele duizenden” sites met kinderpornografie vanaf mei te gaan blokkeren. Ook KPN en dochterprovider Planet Internet kondigden aan kinderpornosites te willen blokkeren.

Lang niet alle internetproviders blijken echter tevreden te zijn met het nieuwe blokkeersysteem. „Mensen ontdekken altijd weer een manier om filters te omzeilen”, vindt technisch directeur Simon Hania van Xs4all, ook eigendom van KPN.

Ook Michiel Leenaars, directeur van de Nederlandse Internet Society, heeft kritiek op de samenwerking van de internetproviders met de KLPD. Hij is bang dat door het blokkeersysteem kwaadwillenden juist een extra impuls krijgen om ondergronds kinderporno te verspreiden. „Het gebruik en de productie van kinderporno zal mogelijk eerder toenemen dan afnemen”, vreest Leenaars.

Volgens Hania van Xs4all zijn er meerdere manieren om sites met kinderporno die straks geblokkeerd worden toch te openen. „Wie bijvoorbeeld de IP-adressen intikt, zeg maar de technische adressen, in een webbrowser kan de sites toch openen”, legt Hania uit. De regionale provider ZeelandNet deelt die kritiek. „De mensen die dit materiaal willen zien, weten hoe ze er aan moeten komen”, zegt woordvoerder Peter Couwenberg. Zijn bedrijf is ook benaderd door de KLPD, maar volgens hem is het „technisch moeilijk” om de kinderpornosites te blokkeren.

Simon Hania van Xs4all heeft niet alleen technische bezwaren tegen de blokkade. Volgens hem ontbreekt toezicht op de lijst met te blokkeren sites. Hij verwijst daarbij naar het voorbeeld van Noorwegen, waar interproviders ook sites met kinderporno blokkeren. „Daar kan de politie van buitenaf sites toevoegen. Niemand controleert om welke sites het gaat. Daarom pleiten wij voor een onafhankelijke instantie die de lijst met kinderpornosites toets.”

Ook Egbert Dommering, hoogleraar rechten aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam, is voor een onafhankelijke geschillencommissie die bepaalt of sites onrechtmatig zijn of niet. „De overheid zou dit financieel en met wettelijke regels moeten stimuleren”, aldus de jurist. Hij is van mening dat de internetproviders in principe niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van sites van derden.

Orange ziet wel wat in zo’n onafhankelijke toetsing, zegt woordvoerder Diane Potters desgevraagd. Haar bedrijf is nog niet benaderd door de KLPD, „Maar we staan zeker open voor een dialoog. We willen alleen niet gedwongen worden om als internetprovider op de stoel van de rechter te gaan zitten.”

Roland van der Aart, woordvoerder van UPC, zegt dat zijn bedrijf er geen moeite mee heeft dat de KLPD bepaalt welke sites geblokkeerd worden. „Bij het team Bestrijding Kinderpornografie van het KLPD zitten specialisten. Als provider hebben we de expertise niet in huis om te beoordelen welke sites onmiskenbaar strafbaar zijn. Ik zou ook mijn collega’s niet met de opsporing van kinderporno willen belasten.”

Net als Simon Hania van Xs4all vindt ook Alex Bik, technisch directeur van internetaanbieder BIT, dat providers geen sites moeten blokkeren. „Het riekt mijns inziens veel te veel naar censuur. Bovendien werkt het voor de overheid drempelverlagend. Nu zijn het kinderpornosites, morgen zijn het sites die aanzetten tot haat en overmorgen kun je alleen nog sites bekijken waarvan de overheid expliciet heeft gezegd dat ze goedgekeurd zijn en kun je dus net zo goed in China gaan wonen.”

Bezoek de website van het Meldpunt Kinderporno op:meldpunt-kinderporno.nl