‘Nieuw leren’ op mbo uitgesteld

De verplichte invoering van het ‘competentiegericht onderwijs’ wordt verschoven van augustus 2008 naar augustus 2010. De vernieuwingsoperatie in het onderwijs is „complexer en ingrijpender dan aanvankelijk is voorzien”, zo heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) gisteren aan de Tweede Kamer geschreven.

In februari pleitte het Procesmanagement herontwerp mbo, dat de invoering van het nieuwe onderwijs in goede banen moet leiden, al voor uitstel. De staatssecretaris heeft nu aan deze oproep gehoor gegeven.

Het competentiegericht onderwijs legt de nadruk op het aanleren van vaardigheden (competenties) als ‘presenteren’ en ‘samenwerken’, in plaats van louter overdracht van vakkennis. Veel scholen laten tegelijkertijd de leerling meer vrijheid zelf te bepalen hoe en wat hij wil leren, volgens de principes van het ‘nieuwe leren’.

Sinds 2004 experimenteren scholen met het competentiegericht onderwijs, maar de weerstand is groot. Eind vorig jaar, afgelopen februari en vorige week klaagden scholieren in Den Haag dat ze sinds de invoering te weinig inhoudelijke lessen en te weinig begeleiding krijgen. Ook scholen en docenten hebben aangegeven meer tijd te willen voor invoering.

Van Bijsterveldt schrijft verder dat ze op korte termijn de eindexamenlicenties van een aantal instellingen gaat intrekken. Het ministerie van Onderwijs wil nog niet zeggen om welke scholen het gaat. Wel geeft het aan dat scholen die hun examenlicentie verliezen examens moeten kopen bij instellingen die wel een licentie hebben.

De staatssecretaris gaat verder scherper formuleren wat een scholier moet kennen en kunnen aan het einde van de opleiding. Het mbo wil dat Van Bijsterveldt alleen vaststelt wat beroepen inhouden, maar de staatssecretaris gaat nu ook vaststellen wat scholieren aan kennis en vaardigheden moet zijn bijgebracht. Hieronder valt ook de kennis over burgerschap, en de beheersing van het Nederlands, zo staat „expliciet” vermeld.

Verder gaat de staatssecretaris scherper toezien op naleving van de verplichte 850 uur lestijd per jaar, die geldt voor het mbo, en komt er een ‘risicoanalyse van het competentiegericht beroepsonderwijs’ door bureau Berenschot. Van Bijsterveldt verwacht de uitkomsten volgende maand.