Koran is illegaal, meldt VVD-blad

De VVD-fractie in de Kamer zit in haar maag met een artikel in een blad van haar partij. De Koran is illegaal, staat daarin.

Het verspreiden van de koran is een ernstig misdrijf. Dat schrijft een auteur onder het pseudoniem H.S.M Frankenvrij in Liberaal Reveil, het tijdschrift van het wetenschappelijk instituut van de VVD.

Frankenvrij karakteriseert de Koran als „primitief, ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend jegens andersdenkenden”. „Wordt het niet de allerhoogste tijd dat we de inhoud en de strekking van de Koran serieus gaan nemen?”

De auteur baseert zich op allerlei „haat- en geweldverzen” die volgens hem „vrijwel elke vrijdag in de moskee aan bod komen”. Hij ziet de Koran daarom als het „psychologisch ontstekingsmechanisme van de fundamentalistische terreur.” De Koran gaat volgens Frankenvrij lijnrecht in tegen de Nederlandse staatsinrichting. Hij wil dat islamitische redacteuren een andere versie van de Koran gaan samenstellen, waarin alle opwekkingen tot haat en het plegen van misdrijven worden geschrapt.

De voorlichter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer zegt dat Frankenvrij „absoluut niet het standpunt van de VVD vertegenwoordigt”. „De auteur vergelijkt een geschrift uit de zevende eeuw met de situatie anno nu, maar die vergelijking gaat mank. De VVD vindt het ook een slecht idee om aanpassingen te laten maken in de Koran, zoals Frankenvrij voorstelt. De VVD is niet de partij van de censuur.” Ook wijst de voorlichter er op dat in de Bijbel ook gewelddadigheden te vinden zijn. Frankenvrij schrijft hierover in het artikel dat de „zeer moordzuchtige passages uit het Oude Testament uitdrukkelijk in een ver verleden zijn geplaatst”. Het Nieuwe Testament predikt volgens de auteur daarentegen vergevingsgezindheid en vreedzaamheid. De VVD-fractie vindt het „ongelukkig” dat de VVD hierdoor in de hoek van de PVV wordt gedrukt.

„De VVD is al enige tijd bezig met het exploreren van de grenzen van de godsdienstvrijheid”, zegt Heleen Dupuis, VVD-senator en voorzitter van de redactie van het Liberaal Reveil. „Wij vinden dat dit artikel bijdraagt aan het debat over religie in de samenleving.” Dupuis is het overigens niet eens met het voorstel van Frankenvrij om de Koran te censureren. „Dat is een idioot idee,” zegt de senator. Verder zegt Dupuis dat de redactie van het Liberaal Reveil de auteur heeft aangeraden om een pseudoniem te gebruiken.