Jena-Berlijn

Correctie

De illustratie bij ‘Samen dichten samen denken’ (Boeken 30.03.07) stelt de inwoners van Jena rond 1800 voor als halve zolen. De prent toont in feite Berlijners, die op of direct na 17 oktober 1806 het bericht van de Pruisische nederlaag bij Jena-Auerstedt tot zich door laten dringen. De getoonde emotie is dus wel te begrijpen. Ik stel voor dat u wijlen de inwoners van Jena publiekelijk rehabiliteert, zonder dat overigens ten koste te laten gaan van die van Berlijn, want die hebben dat als loon voor de getoonde schrik al evenmin verdiend.

M. van Driel