Fulbright-beurs

Het stuk `Vluchten voor de zesjes` (nrc.next, 4 april) behoeft aanvulling. De suggestie wordt gewekt dat de verplichting om na afloop van een studieverblijf in de VS naar Nederland terug te keren, alleen gelden voor ontvangers van de Fulbright-beurs. Dit geldt echter in alle gevallen waarin de student van de Nederlandse en/of de Amerikaanse overheid geld krijgt voor een studieverblijf. Ook stelt een van de geciteerde studenten dat een Fulbright-beurs van 12.500 dollar weinig geld is. Dat is natuurlijk onjuist. Bovendien werkt de Fulbright-beurs door zijn prestige als een breekijzer voor andere beurzen. Alleen al in 2007 heeft Fulbright daardoor voor vijf studenten ruim honderdduizend dollar extra opgeleverd.