Droogte neemt toe in toch al kwetsbare gebieden

Toenemende droogte in toch al kwetsbare gebieden en een ongekend verlies aan biodiversiteit zullen de komende decennia het wereldbeeld bepalen. Ze zijn het gevolg van de klimaatverandering, en de effecten zijn nu al duidelijk zichtbaar.

Over die conclusies heeft een werkgroep van het IPCC, het panel van de Verenigde Naties voor klimaatverandering, vanochtend overeenstemming bereikt. De studie waaruit ze voortvloeien is tegen het middaguur in samenvatting gepresenteerd in Brussel. Het voorgaande beraad liep vertraging op doordat de delegaties van China, de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië probeerden de conclusies af te zwakken.

De toenemende droogte is vooral een gevaar in de nu al droge tropen en subtropen, zoals die van de Sahel, Oost-Afrika en zuidelijk Afrika. De voedselproductie loopt terug, waardoor op grote schaal ondervoeding dreigt. Als de klimaatmodellen worden bewaarheid, kunnen miljarden te maken krijgen met toenemende waterschaarste en zelfs watergebrek.

Het rapport is het tweede in een serie van drie die het IPCC dit jaar publiceert. In februari werden broeikaseffect en de klimaatverandering zelf beschreven. In mei worden maatregelen voorgesteld.

Het nieuwe rapport beschrijft de gevolgen van klimaatverandering voor de natuur en voor het dagelijks leven van de mens. Het noemt veel ontwikkelingen die al ruime aandacht kregen van de media. Maar nieuw is de schatting van de kans dat de voorspelling ook werkelijk uitkomt. Zo bestaat er „groot vertrouwen” in de uitspraak dat nu al droge delen van Afrika met extra droogte te kampen krijgen. De kans wordt op 80 procent geschat.

Klimaatrapport VN

Pagina 3

Hoofdpunten VN-rapport

Nieuwsanalyse

Gevolgen voor Nederland

Wijnoogst Italië

Eerdere klimaatrapporten

Lees meer op nrc.nl/klimaat