Droogte, hitte en honger

Het rapport van de IPCC, de VN-klimaatorganisatie, maakt behalve een regionale verdeling (met droogte en honger in Afrika als belangrijkste conclusie), ook een verdeling naar onderwerp. Nieuwe conclusies van dit gedeelte van het rapport gaan over water – zowel over tekorten als over overstromingen – en over ecosystemen. De meeste van die conclusies hebben, volgens de auteurs, een „grote mate van zekerheid” of een „zeer grote mate van zekerheid”. De belangrijkste conclusies luiden :

Er komen wereldwijd meer gebieden die regelmatig worden getroffen door grote droogte.

Het risico van overstromingen neemt op veel plaatsen toe door extreme neerslag.

Gletsjers, die belangrijke waterreservoirs zijn in droge perioden, smelten, waardoor ernstige watertekorten kunnen ontstaan.

Het herstelvermogen van ecosystemen wordt aangetast.

Als de temperatuur op aarde meer stijgt dan 1,5 tot 2,5 graden Celsius wordt 20 tot 30 procent van de dier- en plantensoorten op aarde bedreigd.

De constateringen van het rapport op het gebied van voedselproductie, industrie en samenleving en gezondheid zijn over het algemeen niet nieuw en minder opvallend.

Bij een temperatuurstijging van maximaal 3 graden Celsius neemt de landbouw- en bosbouwproductie toe. Als de temperatuur nog meer stijgt, is er een afname.

Honderden miljoenen mensen in kustgebieden zullen te kampen krijgen met zeespiegelstijging.

Een ziekte als malaria, die verspreid wordt door muggen, zal op nieuwe plaatsen opduiken en op andere deels verdwijnen.

Het aantal dodelijke slachtoffers door kou neemt af. Meer mensen komen om door hittegolven.