Don: het kabinet rekent zich rijk

Door er in de overheidsbegroting niet langer van uit te gaan dat de economische groei ook kan tegenvallen, ontstaan onhoudbaar grote tekorten. Dit laat de begroting van het nieuwe kabinet zien, zei oud-directeur van het Centraal Planbureau Henk Don gisteren bij zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

Balkenende IV brak met een lange traditie om bij het begroten uit te gaan van een ‘behoedzame raming’ van de economische groei. Deze raming ligt iets lager dan de daadwerkelijk verwachte economische groei. Deze veiligheidsmarge is ingegeven door de grote onzekerheid over de te verwachten economische groei in de komende jaren. Don zegt over tegenvallers: „Als ik mijn dochter naar dansles breng, kom ik liever vijf minuten te vroeg dan te laat.”

Het kabinet had in plaats van begroten op basis van deze behoedzame raming ook kunnen mikken op een groter overschot op de begroting. Dit komt op hetzelfde neer. Maar het nieuwe kabinet laat volgens Don zien dat zonder het behoedzame uitgangspunt de verleiding te groot is om toch extra uit te geven. De begroting is namelijk veel ruimer dan die op basis van een behoedzame raming zou zijn geweest.

Hier bovenop heeft het kabinet volgens Don genegeerd dat de overheidsfinanciën er een stuk minder florissant bijstaan dan gedacht. In december 2006 werd bekend dat Nederlanders nog ouder worden dan voorzien. Dit brengt 1 miljard euro extra kosten aan AOW-uitkeringen en zorguitgaven met zich mee in 2011. Daar moet nog altijd een oplossing voor worden gezocht. „Dat is de eerste tegenvaller van dit kabinet.”