De Ruyter

In `Wat nou blauwgeruite kiel?` (Boeken, 23.03.07) merkte Roelof van Gelder op `Antoon de Rop moet zijn huiswerk overdoen`. Dat naar aanleiding van de paarden aan boord van Michiel de Ruyters schip. Elk vierkant getuigd schip is voorzien van paarden, het zijn alleen geen beesten.

J.A. Gelders, Vlissingen

Naschrift Roelof van Gelder

Een paard of een paardlijn is inderdaad een touw, parallel onder een ra lopend, waarop de matrozen stonden bij het aanslaan en innemen van het zeil. Het is onwaarschijnlijk dat de door jicht en nierstenen geplaagde admiraal zich daar ophield.

De anekdote over De Ruyters wraak op de heren landrotten komt niet voor bij de vroegste biograaf van De Ruyter, Gerard Brandt, noch in de wetenschappelijke literatuur,misschien wel in een van de vele jongensboeken.