De politiek luistert nu

„2007 wordt een cruciaal jaar, waarin een politiek antwoord zal moeten worden gevonden op klimaatverandering”, zegt Hans Verolme. Hij werkt op het hoofdkantoor van het Wereldnatuurfonds in Washington. De Nederlander Verolme is directeur van het internationale klimaatprogramma van de milieu-organisatie. Deze week is hij in Brussel, waar wetenschappers en diplomaten uit heel de wereld vandaag een rapport over klimaatverandering presenteren. Het is het tweede rapport over dat onderwerp van de VN-organisatie IPCC. In februari stelde de IPCC al dat het ‘zeer waarschijnlijk’ is dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

Hoe belangrijk is dit nieuwe rapport?

„Heel belangrijk, omdat duizenden wetenschappers er aan mee hebben gewerkt. Daarom is het zeer gezaghebbend. Hoe urgenter het rapport, hoe groter de verwachtingen bij het publiek, en dus ook de druk op politici om wat te doen.

„Er lijkt de afgelopen tijd wat te zijn veranderd in de politiek. Enkele jaren geleden waren de milieuministers verantwoordelijk voor het onderwerp klimaatverandering. Nu zijn het steeds vaker de regeringsleiders. Ik kom ze tegen bij conferenties en toppen. Wat me ook opvalt: vandaag de dag lezen die politici de rapporten daadwerkelijk, of in ieder geval, de samenvattingen voor beleidsmakers.”

Wat komt er in het rapport te staan?

„Het gaat vooral over de directe impact van klimaatverandering. Het laat zien wat de gevolgen zijn voor de voedsel- en watervoorziening van landen. Voor Nederland valt het allemaal relatief mee. De dijken moeten nog wat hoger worden. Maar vooral voor arme landen zijn de gevolgen enorm. Als de temperatuur met twee graden Celsius stijgt, wordt de watervoorziening van een miljard mensen bedreigd. Honderd miljoen mensen kunnen niet meer wonen waar ze nu wonen, omdat hun huizen onder water lopen. Er zijn snel maatregelen nodig. Als we de emissie van broeikasgassen de komende tien, vijftien jaar niet onder controle krijgen dan is het te laat.”

Europese regeringsleiders spraken onlangs af de uitstoot van CO2 te zullen verminderen met 20 procent in 2020. Als andere rijke landen meedoen zelfs 30 procent. Is dat dan wel genoeg?

„Ik hoop het. Maar het is belangrijk dat die beloften nu snel worden gevolgd door concrete maatregelen. Verder veranderen wetenschappelijke inzichten snel. Dertig procent lijkt nu voldoende. Maar het zou best kunnen dat over een paar jaar blijkt dat 40 procent noodzakelijk is.”