correcties & aanvullingen

McCreevy

De eurocommissaris voor de interne markt (Spel voor koopman en voor dominee, donderdag 5 april, pagina 10) heet niet McGreevy maar McCreevy.