Anti-Haags

Hij gebruikt zijn spreektijd in de Kamer om de inbox van zijn e-mailprogramma voor te lezen. Zo laat hij zien dat hij dicht bij de mensen in de provincie staat met al hun hartverscheurende beslommeringen waarvoor de hoge heren hun neus ophalen. Principiële discussies over beleid doe hij af als Haags gedoe.

Hij is een actievoerder die poseert als staatsman. Hij acteert de permanente verontwaardiging van de linkse wereldverbeteraar en doet tegenspraak verontwaardigd af als gekibbel dat een man van zijn statuur onwaardig is. Hij is een man met een continu wereldbeeld. Hij heeft in zijn eigen ogen het eeuwige gelijk aan zijn zijde omdat hij de woordvoerder is van zijn inbox.

Hij weigert coalities te vormen. Hij neemt niet deel aan kabinetten of provinciale colleges. De voorwaarde daarvoor zou zijn dat de andere partijen al zijn standpunten overnemen. Onderhandelingen en concessies beschouwt hij als Haags geleuter waaraan de gewone man geen boodschap heeft. Vervolgens beschuldigt hij de andere partijen ervan dat ze hem buitensluiten en zowel hem als de gewone man schofferen.

Hij is de spreekbuis voor de xenofobe stem van de mensen op straat, die weinig verwachten van buitenlanders of van het buitenland in het algemeen. Hij weet dat daar winst valt te behalen. Discussies over overeenkomsten tussen hem en de leider van de anti-islampartij doet hij af als Haagse herrie.

Hij weigert stelling te nemen in debatten, omdat hij de indruk wil wekken dat hij daarboven staat en niet mee wil doen aan een cultuur die erop uit is elkaar vliegen af te vangen in een proces van parlementaire haarkloverij. In plaats daarvan formuleert hij zijn electoraal wenselijke gewone-mensen-standpunt in een interview met de gewone-mensen-krant. Zo’n krant spreekt hem niet tegen. Zo’n krant verwacht geen nuance. Als hij hierom wordt beschuldigd van populisme, doet hij dat af als een Haagse hype.

Populist is de politicus die politiek beschouwt als Haags gedoe waaraan de mensen in het land geen boodschap hebben.

Ilja Leonard Pfeijffer

Romancier en dichter. Schrijver van hettoneelstuk ‘Eeuw van mijn dochter’.