4 abdijbezoek

De Kruisweg van Ignace Schretlen
De Kruisweg van Ignace Schretlen

Kruiswegstaties

Nieuwkuijk (bij Den Bosch): de Cisterziënzer-abdij Mariënkroon. Tot en met Tweede Paasdag, tijdens de diensten of op telefonisch verzoek (0416-372830).

Vandaag wordt in veel katholieke kerken de rondgang gemaakt langs de kruiswegstaties, de verbeelding van het lijdensverhaal van Jezus. Een eigentijdse, omstreden versie is ‘de kruisweg’ (2002) van Ignace Schretlen: God als onverschillige vogeltjes, Jezus als een karikatuur van ‘De Schreeuw’, het kruis als spijker. Twee series kruiswegstaties van Schretlen zijn nu voor het laatst te zien.