160

Jij, die als eerste het woord hebt genomen, het eerste Woord, en schiep mijn oor, opdat ik het zou horen en verstaan: en raakte mij in het diepst van mijn hart.