Vrijwilliger gezocht voor reis naar Mars

Ruimtevaartorganisatie ESA zoekt vrijwilligers voor een gesimuleerde reis naar Mars van 500 dagen.

Het ‘Mars500 experiment’ zal plaatsvinden in Moskou, waar zes vrijwilligers, onder wie twee Europeanen, anderhalf jaar lang worden geïsoleerd in aan elkaar geschakelde metalen tanks. Die doen bijvoorbeeld dienst als medische hoek, onderzoekslab, keuken en woongedeelte. In Moskou wordt het onderzoek geleid door het Russisch Instituut voor Biomedische Problemen.

Bedoeling is, zegt hoofd wetenschappelijk onderzoek Marc Heppener van de ESA, de simulatie zo realistisch mogelijk te houden: „Als het licht uitvalt, maar ook als iemand een blindedarmontsteking krijgt, is dat onvoldoende reden om te stoppen”.

De 500 dagen bestaan uit de lancering, een heenreis van 250 dagen, een ‘excursie naar het Marsoppervlak’ en de terugreis. Behalve dat zich onderweg echte calamiteiten kunnen voordoen, zullen er ook rampen en bijna-rampen in scène worden gezet.

Bij de simulatie hoort een vertraging in de communicatie van veertig minuten.

De ESA wil met de gesimuleerde ruimtereis antwoord op een aantal psychologische en medische vragen. Bijvoorbeeld, zegt Heppener, „of de ruimtevaarders zich zullen afkeren van het grondpersoneel, of ze onderling clubjes gaan vormen of dat ze juist één iemand gaan isoleren”.

Belangrijk hierbij is het effect van anderhalf jaar lang volledig weg van huis te zijn – en het besef al die tijd niet terug te kunnen keren. Medische vragen betreffen de mate van stress en of zich ziektes of aandoeningen kunnen voordoen waaraan van tevoren niet is gedacht.