‘Verkrotting dreigt in verzorgingshuizen’

De behuizing van vele duizenden bejaarden dreigt te „verkrotten”, als het kabinet het beleid van zijn voorganger voortzet niet te investeren in verzorgingstehuizen, maar alleen in complexen waar wonen en zorg zijn gescheiden. Dat zegt vice-voorzitter Tom Vroon van het Bouwcollege Zorginstellingen, dat de overheid adviseert en toeziet op (ver)bouwplannen. Volgens hem gaat de uitvoering van moderne woonzorgprojecten, waarover hij wel enthousiast is, nu „veel te traag”. Hierdoor zullen de klassieke verzorgingstehuizen „nog zeker vijftien jaar nodig blijven”.

Staatssecretaris Bussemaker (VWS, PvdA) spreekt „absoluut” tegen dat verkrotting dreigt. Ze zegt dat verzorgingshuizen „tot dusver hun investeringskosten via de AWBZ vergoed konden krijgen”. Overigens vindt ze „nieuwe impulsen” nodig voor wonen en zorg. Ze wil afspraken maken met betrokken partijen. Volgens Vroon voelt niemand zich „probleemeigenaar”. Hij wil een taskforce, zoals eerder bij de aanpak van de wachtlijsten in de zorg.

Woonzorg: pagina 3

    • Oscar Vermeer
    • Hans Buddingh'