Raketschild

In zijn bijdrage `Raketschild vormt bedreiging EU` (Opiniepagina, 3 april) schreef oud-ambassadeur Edy Korthals Altes dat plaatsing van `wapensystemen in de ruimte volstrekt in strijd met de Outer Space Treaty` is.

Hoe men er verder ook over moge denken, dat geldt niet zonder meer voor een ruimteschild. Het verdrag (uit 1967) verbiedt alleen `nucleaire wapens of enig ander soort massavernietigingswapens` in de ruimte.

    • Ko Colijn Leiden