Prijs voor bescherming olieroutes is niet hoog

Het artikel `Het wordt tijd voor een echt milieubeleid` (Opiniepagina, 13 maart) demonstreert weer eens de ongecijferdheid ook van achtenswaardige hoogleraren.

Foei wordt gezegd tegen ”de jaarlijkse 50 miljard dollar die in 2006 wordt uitgegeven aan het beschermen van de olieroutes uit het Midden-Oosten”.

Omgeslagen over de dagelijkse 84 miljoen vaten ruwe olie betekent dit bijna $ 1,70 per vat van 159 liter ruwe olie van $50 - 60 per vat. Anders gezegd iets meer dan $ 0,01 per liter ruwe olie. Ruwe olie is nog geen motorbrandstof. Aan raffinage en transport gaat een kleine helft van de energie-inhoud verloren. De prijs van de bescherming is daarmee zo`n 1,5 eurocent per liter motorbrandstof. Dit is aanmerkelijk minder dan het `kwartje van Kok` (11 eurocent). Ervan uitgaande dat genoemde bescherming door de belastingbetaler moet worden opgebracht (lijkt me nog voor discussie vatbaar) zou ik willen dat meer belastinggeld zo doelmatig wordt ingezet.