Onaangekondigd huisbezoek goed regelen

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken heeft verklaard de wet aan te willen passen als de rechter huisbezoeken onmogelijk maakt bij mensen met een uitkering die niet verdacht worden van fraude.

Echter, het is niet de vraag óf de rechter zal verbieden om zonder verdenking van fraude onaangekondigde huisbezoeken af te leggen, dat hééft hij al gedaan. Overigens gingen de Amsterdamse Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep de Haagse voorzieningenrechter al voor.

Dat Aboutaleb het beroep wil afwachten is ook nogal eigenaardig daar de SVB publiekelijk afstand heeft gedaan van zijn beroepsmogelijkheid. Als hij wil dat de onaangekondigde huisbezoeken zonder verdenking door moeten gaan, zal de wetgeving moeten worden aangepast. Uiteraard ben ik daar helemaal voor, dat was immers ook precies de insteek van de proefprocessen die ik heb gevoerd.

Dat de staat moet (kunnen) nagaan of men wel recht heeft op de genoten uitkering leidt geen enkele twijfel, maar zéker de staat moet zich aan de regels van de rechtsstaat houden. Bij een evenwichtige regulering van het huisbezoek moet dan ook naar een balans worden gezocht tussen het algemeen belang van de bestrijding van uitkeringsfraude en het belang van de bescherming van de grondrechten van de Nederlandse burger.

De basisgedachte moet daarom niet zijn `als ik niets te verbergen heb kan ik net zo goed meewerken`, maar `als de overheid mij nergens van verdenkt, moet zij mij met rust laten`. Anders kunnen we maar beter meteen de Grondwet en het Wetboek van strafvordering het raam uitgooien en de overheid volledig de vrije hand geven.

Overigens acht ik wetgeving,althans zoals Aboutaleb die voor ogen lijkt te hebben, juridisch gezien onhaalbaar.

Rectificatie / Gerectificeerd

De auteur van de brief Onaangekondigd huisbezoek goed regelen (5 april, pagina 8) is niet mr. Robert Peter Kuijer , maar mr. Robert Peter Kuijper, advocaat te Amsterdam.