Lot landschap in handen van gemeentebestuur

Eindelijk lijkt de Haagse wind te draaien. Minister Cramer neemt de vele signalen uit het land serieus (NRC Handelsblad, 26 maart). Zoals het beleid voor ruimtelijke ordening nu is geregeld ligt veel te veel verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Daarvan maken projectontwikkelaars, architecten en gemeente dankbaar gebruik.

Het lot van landschappen ligt in de praktijk in handen van het gemeentebestuur. Dit is om meerdere redenen niet wenselijk. Het blikveld van gemeentebestuurders is meestal beperkt tot de gemeentegrens, lokale financiën en hun beleidstermijn van vier jaar. De overspannen woningmarkt van Amsterdam beheerst ook Waterland. Projectontwikkelaars spelen hier handig op in. Ten onrechte wordt betoogd dat een mooi huis in een mooi landschap dubbel genieten is en dat woningbouw nodig is voor de leefbaarheid. Gemeentebestuurders kunnen zo`n verleiding moeilijk weerstaan. Immers, knabbelen aan het landschap geeft de gemeente meer financiële armslag. Daar komt bij dat daadkrachtige politici graag iets tastbaars nalaten.