‘Kremlin valt niet om van ferme taal’

CDA-europarlementarïer Ria Oomen is sinds enkele weken de nieuwe voorzitter van de Ruslanddelegatie van het Europees Parlement. Ze nam de functie over van haar partijgenoot Camiel Eurlings, die naar Nederland vertrok om minister van Verkeer en Waterstaat te worden. Volgende week zal Ria Oomen een eerste bezoek aan Rusland brengen.

We kennen u van milieuonderwerpen en sociale kwesties. Wat hebt u met Rusland?

„In de eerste tien jaar dat ik in het Europees Parlement zat heb ik vrij veel aan buitenlandse politiek gedaan. Tot 1999 was ik een van de woordvoerders buitenlandse zaken van de christen-democratische fractie. Begin jaren negentig heb ik me bijvoorbeeld vrij intensief beziggehouden met de Baltische Staten die zich aan het waren losmaken van Rusland. Ik heb toen nog een toespraak gehouden in het parlement van Litouwen.’’

Krijgt u het druk in uw nieuwe functie?

„Rusland is een land waar we goede nabuurschapsbetrekkingen mee moeten onderhouden. Maar we hebben ook een aantal problemen, zoals energie, voedselveiligheid en mensenrechten natuurlijk. Verder moet er een nieuwe handelsovereenkomst tussen Rusland en de Europese Unie komen. Ik denk dat ik als voorzitter aan al deze zaken mijn steentje kan bijdragen.”

Hoe waren de reacties op uw benoeming als voorzitter?

„Meteen al kwam er een aantal organisaties met hun problemen. Maar ook de Nederlandse energiewereld meldde zich. Ja, en dan was er nog de Russische ambassadeur bij de Europese Unie. Met hem heb ik direct de volgende dag al een gesprek gehad.’’

Wat gaat u volgende week in Rusland doen?

„Ik ga met mensen van de Doema (het Russische parlement – red.) en maatschappelijke organisaties praten over het nieuwe akkoord dat de EU en Rusland met elkaar moeten sluiten. Dan komt alles aan de orde.’’

Wat beschouwt u momenteel als het grootste probleem in de betrekkingen met Rusland?

„De mensenrechten. Zeker in een jaar dat er parlementsverkiezingen zijn, is de vrijheid van meningsuiting ook van het allergrootste belang. Er zijn nu grotere spanningen dan normaal. En dat is een groot probleem. Ik vind dat er in een democratisch land meer rechten zouden moeten zijn voor minderheden en oppositie.’’

Dus dat wordt een waarschuwing voor Poetin?

„Ik houd niet zo van grote woorden. Je zal moeten prijzen wat ze goed doen en kritiek leveren op dingen die niet goed gaan, zoals mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Maar ferme taal? Daar vallen ze in het Kremlin echt niet van om.’’

Nieuwsbrieven van Ria Oomen: www.riaoomen.nl