Klimaatverandering op agenda Veiligheidsraad

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal zich deze maand voor het eerst buigen over de politieke gevolgen van klimaatverandering. Dat heeft de ambassadeur van Groot-Brittannië, in april voorzitter van de raad, gisteren aangekondigd.

Ambassadeur Emyr Jones Parry zei dat minister van Buitenlandse Zaken Margaret Beckett op 17 april naar New York komt om persoonlijk een speciale zitting van de raad over het klimaat te leiden. Jones Parry vindt dat de raad moet uitspreken dat klimaatverandering een bedreiging kan zijn voor de veiligheid van landen.

„De traditionele factoren die conflicten veroorzaken worden waarschijnlijk versterkt door de gevolgen van klimaatverandering”, aldus Jones Parry. De raad zal zich onder meer buigen over de gevolgen voor water, landbouwproductie en het gevaar van hongersnoden – „allemaal factoren die tot instabiliteit kunnen leiden”.

Morgen maakt de VN-organisatie voor klimaatverandering IPCC in Brussel een rapport openbaar, waarin naar verwachting voorspeld wordt dat de (arme) landen die het minst bijdragen aan het broeikaseffect, er het meest van te lijden zullen hebben. In februari verscheen een IPCC-rapport dat stelde dat nu onbetwistbaar is dat de aarde opwarmt en dat de mens daaraan medeschuldig is.

Het rapport van morgen brengt de gevolgen van de opwarming van de planeet in kaart. In een voorlopige versie wordt onder meer gesteld dat kustgebieden toenemende risico’s lopen door stijging van het zeeniveau en dat koraal te lijden zal hebben van hogere watertemperaturen. Verder zouden er ernstige gezondheidseffecten zijn door hittegolven, overstromingen, stormen, branden en droogtes. In mindere mate worden echter ook positieve gevolgen voorspeld, zoals een afname van het aantal doden door koude.

In de VS heeft president Bush gezegd dat de maatregelen die hij tot nu toe heeft genomen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, voorlopig voldoende zijn. Hij maakte duidelijk dat hij niet van plan is zijn ministerie voor Milieu opdracht te geven die uitstoot te reguleren. Het Hooggerechtshof had maandag bepaald dat het ministerie daartoe wel degelijk het recht heeft, anders dan de regering tot dan toe stelde. (Reuters, AP)