Kabinet wil in Europadebat grote rol SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) kan een voortrekkersrol spelen waar het gaat om een nieuwe impuls voor het maatschappelijke debat over de Europese samenwerking.

Dat heeft staatssecretaris Frans Timmermans (Europese zaken, PvdA) gisteren in Den Haag gezegd tegen SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan. Timmermans ziet de SER – waarin werkgevers, vakbonden en onafhankelijke wetenschappers zitting hebben – ook als een goed forum om een ‘sociaal Europa’ inhoud te geven.

De staatssecretaris zei dit in reactie op een verklaring van de SER, die een actievere rol wil spelen om het draagvlak in Nederland voor de Europese integratie te vergroten.

„Wij maken ons zorgen over de Europese discussie in Nederland en over de Nederlandse rol in Europa”, zei Rinnooy Kan tegen Timmermans. De SER-voorzitter onderstreepte dat de Europese marktintegratie en de beleidsintegratie in Europa „essentieel waren en zijn voor de Nederlandse welvaart”.

Nederland verdient meer dan de helft van zijn nationaal inkomen met buitenlandse handel. Tachtig procent van de uitvoer gaat naar landen van de Europese Unie.

„De toenemende verwevenheid op Europees en mondiaal niveau maakt samenwerking binnen de Unie op steeds meer terreinen een elementaire voorwaarde voor een hogere maatschappelijke welvaart”, aldus Rinnooy Kan. Maar wil de Europese Unie met 27 leden slagvaardiger functioneren, dan is verbetering van de besluitvorming in Brussel noodzakelijk.

Ook acht Rinnooy Kan het van groot belang, dat enerzijds de interne markt in Europa beter gaat werken, maar dat er anderzijds waarborgen komen voor diensten van algemeen belang, zoals de gezondheidszorg en de volkshuisvesting. „De zorgen die bij de vakbeweging en andere organisaties leven over de kwaliteit van de publieke dienstverlening mogen niet genegeerd worden.”

Timmermans zegde toe dat het kabinet de SER waarschijnlijk snel actief zal betrekken bij de onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag, waarover in juni op de Europese top wordt gesproken.