Japanse premie op baby’s

Het Japanse telecombedrijf Softbank spoort zijn werknemers aan meer kinderen te krijgen. Het heeft deze week, aan het begin van zijn nieuwe boekjaar, de ‘gelukwensbedragen’ die worden uitbetaald bij geboorte, sterk verhoogd.

Tot nu toe kregen ouders hoogstens 100 euro. Voor het eerste kind is dat bedrag verdrievoudigd. En voor het tweede, derde, vierde en vijfde kind krijgt men respectievelijk 600, 6.000, 18.000 en 30.000 euro.

„We willen er aan bijdragen om het probleem van het afnemende kinderaantal op te lossen”, zegt een woordvoerster van Softbank.

Dertig jaar geleden werden in Japan jaarlijks twee miljoen kinderen geboren, nu nog maar een miljoen. De bevolking is vorig jaar voor het eerst geslonken. Veel scholen zijn al ingekrompen of gesloten. Universiteiten en bedrijven lijken het volgende slachtoffer van bevolkingskrimp.

Recentelijk heeft de regering de kinderbijslag verhoogd. Uit onderzoek blijkt evenwel dat voor veel vrouwen geld niet de doorslaggevende factor is om te besluiten tot kinderen. Ook in Japan is het combineren van een vaste baan en de opvoeding van kinderen niet eenvoudig. Vrouwen staan voor het dilemma om toe te geven aan de sociale druk dat ‘een goede moeder er altijd is voor de kinderen’ en de arbeidsmores die voorschrijven dat loyaliteit aan het bedrijf verschuldigd is.

Vrouwen vormen een kwart van de 20.000 werknemers van Softbank. „Ons doel is om goede werknemers te behouden door een werkomgeving te creëren die het mogelijk maakt werk en opvoeding te combineren”, stelt het bedrijf. Zwangerschapsverlof wordt iets langer en het aantal vrije dagen bij ziekte van de kinderen, iets meer. Ook krijgen scholieren een gratis mobiele telefoon. Zo kunnen ze toch communiceren met hun werkende ouders.