ik@nrc.nl

De secretaresse kijkt al mijn verslagen nauwgezet door op typefouten. Aangezien ik gedragsrapporten schrijf die in uiterst formele circuits terechtkomen, is dat geen overbodige luxe. Laatst gaf ze een kopie van een al verzonden rapport en zei: „Nu had je wel een heel rare fout gemaakt!”

„Oh?”

„Je had rigide persoonlijkheid geschreven, maar daar heb ik gelukkig nog net op tijd frigide van kunnen maken.”

Zelf een ‘ikje’ insturen kan via een formulier op www.nrc.nl/ik

    • T. Roose