Europese Unie biedt Afrika toegang markt

BRUSSEL. De Europese Unie biedt de 78 landen in Afrika, de Caraïben en de Pacific (de vroegere koloniën van Europese landen) vrije toegang tot de Europese markt. Handelsbarrières als quota- en tariefbeperkingen worden opgeheven. De maatregelen gelden voor alle producten, inclusief vlees, zuivel, granen, fruit en groenten. Alleen voor rijst en suiker gelden overgangstermijnen. De vrije toegang geldt niet voor Zuid-Afrikaanse producten omdat deze concurrerend zijn op de wereldmarkt. De EU en de 78 zogenoemde ACP-landen (Economic Partnership Agreement) moeten voor eind dit jaar een nieuw handelsverdrag sluiten.