Eurlings wil geen heffing in trein

Minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat, CDA) ziet geen reden voor de NS om een spitsheffing in te voeren in 2011 als antwoord op de kilometerprijs op de weg. Dat schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

De VVD, de SP en de PvdA in de Kamer hadden de minister opheldering gevraagd over uitspraken van NS-directeur Bert Meerstadt, eerder in deze krant, dat NS overweegt de tarieven te verhogen voor treinreizigers die tijdens de spitsuren van het spoor gebruik maken. Dit als maatregel tegen de door NS voorspelde ‘volksverhuizing’ van auto naar trein.

Volgens Eurlings zal invoering van de kilometerprijs op de autowegen niet leiden tot een ‘volksverhuizing’ naar de trein. Naar verwachting zal na invoering van de kilometerprijs het treingebruik tot 2020 met 5 procent toenemen.

Eurlings denkt dat de effecten voor de NS mee zullen vallen zodra de kilometerprijs wordt ingevoerd. „De automobilisten die het betreft zoeken over het algemeen in hun individuele afweging naar andere alternatieven dan het reizen met het openbaar vervoer. Die worden eerder gezocht in kortere woon-werktrajecten, en efficiënter en op andere momenten reizen. Ook de fiets komt in beeld.”

De minister vindt het om deze reden „verkeerd”, zo schrijft hij, dat de NS de invoering van de kilometerprijs koppelt aan differentiatie van tarieven voor de trein. Deze differentiatie wordt onderzocht, maar staat los van de ontwikkelingen voor auto’s.

NS-directeur Meerstadt eist meer geld om een gewenste groei van het treinverkeer van jaarlijks 5 procent mogelijk te maken. Eurlings zegt daarover met NS en ProRail in overleg te willen. Hij denkt daarbij niet aan grootschalige investeringen in infrastructuur op korte termijn. In het algemeen, zegt Eurlings, kan de capaciteit groter worden door langere treinen, meer dubbeldekkers, vereenvoudigde dienstregeling, betere spreiding van reizigers over spits en dal en uitbreiding van de infrastructuur op langere termijn.