Donner zoekt steun bij bonden

Minister Donner (Sociale Zaken, CDA) wil dat de vakbeweging zich openstelt voor een versoepeling van het ontslagrecht. „We kunnen ons niet veroorloven om vast te houden aan bestaande systemen en stelsels die langzaam maar zeker aan kracht en betekenis verliezen”, zei de bewindsman gisteren op een symposium van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in Den Haag.

Namens de vakcentrale FNV liet bestuurder Wilna Wind weten niets te voelen voor heropening van de discussie over het ontslagrecht, die eind vorig jaar, na anderhalf jaar onderhandelen, op niets uitliep. „We zijn klaar met praten over dit onderwerp”, zei ze.

Donner nam op het symposium een rapport in ontvangst waarin de WRR ervoor pleit een deel van de ontslagvergoeding in te zetten voor scholing en loopbaanbegeleiding van werknemers. Bij een eventueel ontslag zouden die dan beter voorbereid zijn op een nieuwe baan.

Op de ‘participatietop’, die minister Donner wil organiseren met de werkgevers en de vakcentrales, zal eveneens worden gepraat over het verbeteren van de ‘employability’ (inzetbaarheid voor ander werk) van werknemers. Donner en de werkgevers willen dit onderwerp koppelen aan een versoepeling van het ontslagrecht. Maar de vakcentrales maakten vorige week bekend dat zij voor de participatietop een beperktere agenda voor ogen hebben, waarop het ontslagrecht niet voorkomt.

Donner, die tot nu toe niet meer kwijt wilde dan dat het ontslagrecht wel degelijk ter sprake moet komen, was gisteren kritisch ten opzichte van de vakcentrales. Hij prees hun plan om de arbeidsparticipatie in achttien jaar tijd te verhogen van 72 naar 80 procent en daarvoor 500.000 extra banen te creëren. Maar hij zei ook dat dit „niet vanzelf” zal gaan. „En het gaat al helemaal niet als we vast blijven houden aan oude zekerheden en nee blijven zeggen tegen iedere verandering. Nee tegen open grenzen. Nee tegen de inschakeling van mensen die langdurig buiten de arbeidsmarkt staan. Nee tegen veranderingen in de wijze waarop de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.”

FNV-bestuurder Wind zei dat de werkgevers eerst maar eens moeten gaan investeren in employability. „Wij zijn nu intern de cao-afspraken van de afgelopen tijd aan het evalueren.”