‘Curaçao is niet verantwoordelijk voor schulden’

Curaçao is niet verantwoordelijk voor de schulden die de Nederlandse Antillen zijn aangegaan. Dat stelt een rapport dat in opdracht van het eilandsbestuur is gemaakt.

Behalve de eigen schulden van het eiland zijn er schulden van de Nederlandse Antillen als geheel. Als de Antillen worden opgeheven, is geen van de eilanden de „natuurlijke rechtsopvolger van de Antillen, en zijn ze dus niet verantwoordelijk voor de landsschuld”.

Dat stelt de zogeheten commissie-Monte, die in opdracht van het eilandbestuur onderzoek deed naar de schuldenlast. Nederland sloot eind vorig jaar met de Antilliaanse landsregering en de individuele eilanden een akkoord over autonomie voor Curaçao en Sint Maarten en een gemeentelijke status voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Nederland zegde toen ook steun toe bij sanering van de totale Antilliaanse overheidsschuld van 4,8 miljard euro. Daarbij gold als voorwaarde dat Curaçao en Sint Maarten financieel toezicht zouden accepteren. Maar dat akkoord werd in november met een tweederde meerderheid in de Eilandsraad van Curaçao verworpen.

Volgens de commissie kan een autonoom Curaçao op eigen kracht zijn schuldenlast saneren zonder toezicht van Nederland. Met de opbrengsten van privatisering van overheidsbedrijven, waaronder de Isla-raffinaderij, kunnen de huidige schulden van het eiland, 2,6 miljard Antilliaanse gulden (1,3 miljard euro) gesaneerd worden.

Privatisering heeft in Nederland in de jaren negentig geleid tot een scherpe daling van de overheidsschuld, aldus de commissie. Op Curaçao biedt een dergelijk scenario ook mogelijkheden voor schuldsanering.

Curaçao moet verder onderzoeken of de vermoedens van olie- en gasvelden binnen zijn territoriale wateren op waarheid berusten. Als dat het geval is, zal dat volgens de commissie een „economische en industriële omwenteling” teweegbrengen en kan het eiland zich ontwikkelen tot het Hongkong van het Caraïbisch gebied.

Volgens president Tromp van de Bank Nederlandse Antillen bieden de voorstellen geen oplossing voor de schuldenproblematiek. Het afwijzen van verantwoordelijkheid voor de schulden van de landsregering is volgens Tromp onjuist.