Blauwtong terug

rotterdam, 5 april. Bij een Duits rund, uit de regio Osnabrück, is eind maart de veeziekte blauwtong gevonden. Tegelijk zijn de knutten, de steekvliegjes die de ziekte overbrengen, in Nederland weer actief geworden. De exportbeperkingen voor runderen, schapen en geiten zijn daarom weer verscherpt, zo meldt het ministerie van LNV. In Nederland zijn vooral in het zuiden van het land weer enkele tientallen knutten per nacht gevangen, waar ze in de winter afwezig waren. Het komende seizoen zullen 150 runderen maandelijks op blauwtong gecontroleerd worden, om ook in Nederland nieuwe besmettingen te kunnen opmerken.