Blad met een andere blik

Ex Ponto is een nieuw online magazine , gemaakt door gevluchte journalisten.

Lezers krijgen een andere blik op de wereld, hopen de makers uit Iran en Rwanda.

Goran Baba Ali, Nies Medema en Antonije Zalica, resp. hoofdredacteur en redacteuren van Ex Ponto Foto NRC H'Blad Maurice Boyer 070327 Boyer, Maurice

Door Rebecca Wolf

„Eigenlijk jammer dat ex Ponto Magazine bestaat”, zegt Nies Medema, redacteur van het nieuwe digitale tijdschrift. „Als gevluchte journalisten en migranten in Nederland makkelijk een journalistieke baan zouden kunnen vinden, was ons initiatief niet nodig geweest.” Het nieuwe gratis digitale tijdschrift, waarvan vorige maand het eerste exemplaar verscheen, wil journalisten die naar Nederland gevlucht zijn een platform en een steuntje in de rug bieden.

Het blad is een initiatief van On File, de vereniging voor vluchtelingjournalisten en schrijvers. De redactie bestaat uit vijf vaste redacteuren, afkomstig uit onder meer Burundi, Rwanda en Iran. De meesten wonen al langer dan vijf jaar in Nederland zijn en hebben intussen de Nederlandse nationaliteit.

Hoofdredacteur van Ex Ponto is Goran Baba Ali. Hij vluchtte tien jaar geleden uit het Koerdische gedeelte van Irak. Baba Ali zegt de problemen van gevluchte journalisten goed te kennen. „Het is natuurlijk moeilijk in een andere taal te schrijven. En je mist de kennis over Nederland. Daardoor kom je hier niet zo snel aan een baan in de media.”

In Ex Ponto schrijven redacteuren vooral artikelen over kwesties die in hun land spelen. Baba Ali: „Op Nederlandse redacties denken ze vaak dat gevluchte journalisten zo betrokken zijn bij hun eigen land dat ze er niet meer objectief over kunnen schrijven. Maar mijn emoties kan ik al een paar keer per week in een column uiten die ik voor een Koerdische krant schrijf. Je bent tenslotte professioneel journalist.”

Met Ex Ponto willen de redacteuren bewijzen dat vluchtelingjournalisten over hun land kunnen schrijven zonder partij te kiezen. „Ook een artikel over iets typisch Hollands als de AutoRAI, geschreven vanuit een net iets ander perspectief, kan interessant zijn”, zegt de hoofdredacteur.

In het eerste nummer van Ex Ponto beschrijft een aantal journalisten hoe journalistiek in hun land van herkomst bedreven wordt. Onder meer wordt de situatie in de Afrikaanse pers en de Russische journalisten belicht. Een ander stuk in het tijdschrift beschrijft hoe de journalisten in Bangladesh gedwongen worden de standpunten van de machthebbers weer te geven.

Bekijk het digitale magazine ex Ponto op www.exponto.nl en www.onfile.eu.

    • Rebecca Wolf