Arme landen kregen in 2006 minder steun

De rijkste landen in de wereld hebben vorig jaar ruim 5 procent minder ontwikkelingshulp gegeven dan in 2005. Dat blijkt uit een overzicht van de OESO, Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in Parijs.

In de lijst van 22 lidstaten staan de Verenigde Staten bovenaan als het om de hulp in absolute omvang gaat. De Amerikaanse hulp bedroeg vorig jaar 22,7 miljard dollar, 20 procent minder dan in 2005. Maar die terugval geeft volgens de OESO een vertekend beeld: in 2005 was de Amerikaanse hulp uitzonderlijk hoog, doordat dat jaar de schulden aan Irak werden kwijtgescholden.

Als het gaat om absolute bedragen komt Nederland op de zesde plaats. Gemeten naar ’s lands eigen rijkdom is Zweden de meest genereuze donor, en komt Nederland op de vierde plaats. De VS staan dan 21ste, vlak achter Italië. Alleen Griekenland doet het nog slechter.

Volgens de OESO was de vermindering van de totale hulp al voorspeld, na relatief omvangrijke schuldafschrijvingen in 2005 (met name Irak en Nigeria). Dat effect werkte ook vorig jaar door. De totale hulp aan de Afrikaanse landen onder de Sahara nam vorig jaar met 23 procent toe tot 28 miljard dollar. Maar laat men de schuldafschrijving van Nigeria buiten beschouwing, dan bedroeg de stijging van de hulp slechts 2 procent.

Meer over internationale ontwikkelingshulp via: www.oecd.org