Wethouder huwt niet meer

Wethouder Jan Rozema uit Drachten is opgestapt als trouwambtenaar. Hij weigert homostellen te trouwen. Rozema blijft wel aan als wethouder van de ChristenUnie in de gemeente Smallingerland, waartoe Drachten behoort.

De gemeenteraad van Smallingerland nam vorige maand een motie aan waarin alle zittende buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand verplicht werden alle huwelijken te sluiten. Rozema, die vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar was, is het hiermee oneens. De kwestie is actueel nu het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie expliciet ruimte laat voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren. Het COC, de belangenvereniging van homo’s, heeft hier veel kritiek op. Veel gemeenten in Nederland namen de afgelopen weken moties aan waarin trouwambtenaren worden verplicht alle wettelijke taken uit te voeren die bij het ambt horen. Ook de gemeenteraad van Leeuwarden nam een dergelijke motie aan, maar daar geldt een uitzonderingspositie voor trouwambtenaar Nynke Eringa. In de gemeente Zuidhorn (Groningen) werd maandagavond ook een motie aangenomen waarin trouwambtenaren worden verplicht homo’s te trouwen. Het college voert de motie uit, maar wethouder De Vries (CU) neemt een minderheidsstandpunt in.