R’dam wil meer geld voor projecten

De Rotterdamse wethouder Orhan Kaya (Participatie en Cultuur) wil dat kunstinstellingen in de toekomst meer eigen projecten gaan ontwikkelen.

Dit zei hij gisteravond tijdens het debat ‘Over Thorbecke, Kunst en Macht’ dat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in het Rotterdamse theater Lantaren/Venster organiseerde. Bij het debat waren veel vertegenwoordigers van het culturele leven van Rotterdam aanwezig.

Kaya (GroenLinks) kondigde aan meer geld te willen reserveren voor projecten die de „culturele participatie bevorderen”. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert de wethouder welke culturele instellingen subsidie zouden moeten ontvangen. Kaya vindt dat een deel van het budget vrijgehouden moet worden voor een „innovatieve aanpak die buiten het vierjarenplan van de Raad valt.”

Een deel van het geld waarover de gemeente beschikt wil hij op die manier vrijmaken voor projectsubsidies. Kunstinstellingen die zich willen bezighouden met het bevorderen van ‘internationalisering’, ‘talentontwikkeling’, ‘prachtwijken’ of andere uitgangspunten die de gemeente van belang acht, kunnen, los van de subsidie die ze al ontvangen, een aparte aanvraag indienen. Kaya hoopt op die manier de betrokkenheid bij de stad te bevorderen. „Je vraagt instellingen verantwoordelijker te zijn voor datgene wat ze willen bereiken.”

Op dit moment bedraagt het cultuurbudget van de gemeente zo’n 90 miljoen. De helft van deze subsidiegelden gaat naar de grote kunstinstellingen van Rotterdam. De andere helft is gekoppeld aan het cultuurplan. Een klein deel, zo’n drie miljoen euro, is nu al vrijgemaakt voor ‘flexibele subsidies’. Het is dit bedrag dat wethouder Kaya wil verhogen.