‘Onze kosten zijn 20 tot 25 procent te hoog’

Bij TNT Post verdwijnen tot 11.000 banen. Het personeel dat overblijft moet inleveren. Topman Bakker kan niet anders, zegt hij in een gesprek.

Peter Bakker Foto NRC Handelsblad, Vincent Mentzel Peter BAKKER,CEO TPG Post. foto VINCENT MENTZEL/NRCH ==F/C==Rotterdam,14 februari 2004 Mentzel, Vincent

Peter Bakker, de topman van post- en expressbedrijf TNT, staat voor „een dilemma”. Aan de ene kant moet hij de kosten bij de postdivisie drukken om beter te kunnen concurreren en dat gaat ten koste van de inkomens en rechtspositie van de werknemers. Aan de andere kant wil hij geen lonen korten, want Bakker heeft „het beste voor” met zijn mensen.

Waarom saneert u wel bij post en niet bij de expressdivisie?

„Express staat erbuiten, met die divisie gaat het prima.”

Er gaan tussen de 6.500 en 11.000 banen verloren bij TNT Post. Dat is een ruime marge.

„Het verlies van werkgelegenheid voor 11.000 mensen vinden we sociaal niet wenselijk. Daarom kiezen we voor een scenario van efficiëntiemaatregelen en het aanpassen van arbeidsvoorwaarden. Daarover gaan we nu in overleg met de vakbonden. Als de bonden niet akkoord gaan, moeten er meer mensen verdwijnen. Dan vallen er ook gedwongen ontslagen en dat zou voor het eerst in de geschiedenis van dit bedrijf zijn.”

Dat riekt naar chantage.

„Als u dat zo wilt noemen. Voor ons is het kernprobleem: hoe kunnen we beter concurreren met Selekt Mail en Sandd? Liever zouden we zien dat de twee concurrenten gedwongen zouden zijn hun personeel ook cao-lonen te betalen, net als wij, maar dat gaat niet gebeuren. Ik sta voor een dilemma: we moeten de efficiëntie en winstgevendheid opvoeren en dat kost banen. Maar ik wil ook het beste voor mijn mensen.”

U wilt personeel dat vrijwillig weg wil stimuleren door middel van een vertrekpremie. Hoe hoog is die?

„Daar wil ik geen uitspraak over doen, maar we bieden dat inderdaad aan. Een vertrekpremie is niet het enige. Net als bij vorige saneringen zullen we personeel helpen met het zoeken van banen bij andere bedrijven en bij de overheid. En ze kunnen op onze kosten omscholingscursussen volgen.”

Het personeel dat overblijft, van de huidige 58.000, moet rekening houden met de nullijn of loonsverlaging. Geldt dat voor iedereen?

„Ja. Wij zitten met onze kosten 20 tot 25 procent boven de markt. We gaan met de bonden overleggen om te kijken wat een realistisch salaris in ons bedrijf is.”

U past zich dus aan?

„Nee, wij zijn niet van plan het gat met de concurrentie op dit terrein helemaal te dichten. Wij blijven vasthouden aan cao’s.”

De concurrenten hebben geen postbodes maar bezorgers en betalen stukloon, omgerekend 7 tot 9 euro netto per uur. Hoeveel betaalt TNT?

„Een fulltime postbode verdient bij ons nu tussen de 22 en 24 euro bruto per uur. Wij hebben ook parttime postbezorgers. Die verdienen 12 euro bruto per uur.”

De omvang van de postmarkt krimpt door de opkomst van e-mail. Maar u heeft nog steeds de wettelijke plicht om overal zes dagen per week post te bezorgen. Wringt dat?

„De grootse substitutie van post voor e-mail ligt achter ons, maar ik vraag me wel af of we moeten vasthouden aan het bestaande systeem van zes dagen post. Maar daarover beslist de politiek, niet TNT.”

    • Lolke van der Heide