Onderzoek naar basisvorming

Den Haag, 4 april. Er komt een parlementair onderzoek naar de basisvorming en de Tweede Fase in het voortgezet onderwijs. De fracties van CDA en ChristenUnie in de Tweede Kamer stemmen hiermee in. Pagina 3