Niet GroenLinks

In het artikel `Arib moet kiezen` (NRC Handelsblad, 31 maart) en op nrc.nl/discussie stellen enkele Marokkanen dat Tweede Kamerlid Arib (PvdA) niet twee landen kan dienen. Een van deze critici, Mohamed El Majdoubi, wordt helaas ten onrechte gepresenteerd als raadslid van GroenLinks in het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. De heer El Majdoubi maakt echter geen deel uit van onze fractie. Het spijt ons te moeten constateren dat een kwaliteitskrant als NRC niet controleert of personen daadwerkelijk namens een genoemde groepering spreken.

GroenLinks in Osdorp kan zich in het geheel niet vinden in El Majdoubi`s uitspraken. Volksvertegenwoordigers worden door hun kiezers gekozen om belangen af te wegen. Dit werk is in alle openheid te combineren met nevenfuncties zoals advieswerk. Kiezers en partijgenoten kunnen hen tenslotte bij twijfel om verantwoording vragen.