Kritiek vanuit Brussel op Apple en uitgevers

BRUSSEL. De Europese Commissie heeft bezwaren tegen de manier waarop Apple en muziekuitgevers samen in Europa digitale muziekbestanden verkopen. Volgens de Commissie overtreden zij Europese regels door lokale iTunes-winkels op te zetten, die alleen ingezetenen uit dat land de mogelijkheid geven om de muziek te kopen. De Commissie bevestigde gisteren dat ze de betrokken bedrijven een brief heeft gestuurd, waarin de bezwaren zijn geuit. De bemoeienis van `Brussel` kan in het uiterste geval leiden tot forse boetes. Apple verkoopt sinds enkele jaren voor zijn iPod-muziekspelers liedjes via iTunes-winkels op het internet. Voor elk land in Europa is een aparte winkel opgezet. Apple zegt dat dit is gedaan op verzoek van de muziekmaatschappijen.