Het ‘offeren’ van de weduwe

Het OM wilde de weduwe van de vermoorde hasj- en huizenhandelaar Houtman als anonieme getuige in de zaak-Holleeder opvoeren. Anoniem is zij niet meer.

Amsterdam, 4 april. - De eerste schermutselingen in de Holleeder-zaak gingen gisteren over twee mensen die niet in de zaal aanwezig waren: Tweede Kamerlid Fred Teeven (VVD) en Maria Houtman, de weduwe van de in 2005 vermoorde Kees Houtman die volgens justitie werd afgeperst door Willem Holleeder en drie anderen. Volgens Holleeders advocaat heeft de toenmalige zaaksofficier Teeven Maria Houtman toezeggingen gedaan waarvan hij wist dat hij die niet kon nakomen.

De weduwe van Houtman heeft in eerste instantie een verklaring afgelegd als anonieme bedreigde getuige. Die getuigenis heeft onder andere betrekking op een gebeurtenis waarbij Kees Houtman bij zijn huis zou zijn bedreigd door twee handlangers van Holleeder. Volgens verschillende getuigen heeft Houtman, handelaar in hasj en vastgoed, één miljoen euro afpersingsgeld betaald aan Holleeder. Eind 2005 werd Houtman beschoten. Hij stierf in de armen van zijn vrouw. Een traumatische gebeurtenis die haar veel angst inboezemde.

Eind vorig jaar riep de verdediging van Holleeder Maria Houtman op als getuige. Daarmee kwam haar anonieme status in gevaar: de wet schrijft voor dat een anonieme getuige niet ook onder naam mag verklaren. Op dat moment heeft Maria Houtman besloten dat zij haar eerdere anonieme getuigenis in het openbaar wilde herhalen. „Wat zij eerder niet durfde, wilde ze toen wel”, aldus het Openbaar Ministerie.

Volgens advocaat Kuijpers heeft het OM Maria Houtman „geofferd”. Door haar als anonieme bedreigde getuige te laten horen, kon justitie de zaak tegen Holleeder extra hard aanzetten, aldus Kuijpers. „Het was evident dat de weduwe Houtman zou worden opgeroepen als getuige en dat daarmee haar anonieme status zou vervallen. Er zijn aan haar toezeggingen gedaan waarvan justitie wist dat die nooit konden worden nagekomen.” Volgens Kuijpers heeft justitie door deze gang van zaken het recht verspeeld op vervolging van Holleeder voor de afpersing van Houtman.

Volgens het OM is er helemaal niets aan de hand. „Voordat zij haar verklaring als anonieme getuige heeft afgelegd, wist zij precies wat de mogelijke gevolgen waren als ze door de verdediging zou worden opgeroepen”, aldus officier van justitie Koos Plooij. Omdat Plooij niet betrokken was bij de contacten met Maria Houtman, heeft hij er geen bezwaar tegen als oud-officier Teeven hierover als getuige wordt gehoord. Teeven heeft indertijd de gesprekken met de weduwe gevoerd. De rechtbank beslist morgen over het niet-ontvankelijkheidsverweer en over het horen van Teeven.