Anonieme sollicitatie goed voor allochtoon

De eerste resultaten van een proef met anoniem solliciteren bij de gemeente Nijmegen vallen gunstig uit voor allochtonen. Allochtone sollicitanten maken een grotere kans te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als hun naam, nationaliteit, geboorteplaats en land van herkomst zijn weggelakt uit sollicitatiebrieven. Omdat mogelijk ook andere factoren een rol spelen wil het gemeentebestuur van Nijmegen de proef met een half jaar verlengen. Daarna wordt besloten of het anonimiseren van sollicitatiebrieven standaard wordt ingevoerd.

Nijmegen heeft tussen augustus 2006 en februari van dit jaar bij drie gemeentelijke diensten de brieven van 560 autochtone en 103 allochtone sollicitanten geanonimiseerd. Gebleken is dat allochtonen evenveel kans (10 procent) maakten om te worden uitgenodigd voor een eerste gesprek als autochtonen. Bij vier gemeentelijke diensten die niet meededen aan het experiment was het percentage uitgenodigde allochtonen lager (9 procent) dan het aantal uitgenodigde autochtonen (16 procent).

De gemeente Nijmegen vindt het te vroeg om te concluderen dat dit resultaat alleen toegeschreven kan worden aan het anonimiseren. Het kan ook toeval zijn of te maken hebben met verschillen in selectieprocedures van gemeentelijke diensten. Leidinggevende ambtenaren die geanonimiseerde brieven hebben behandeld, hebben aangegeven dat ze niet anders hadden geselecteerd als ze wel op de hoogte waren geweest van de weggelaten informatie. Werkervaring, opleiding en functie-eisen zijn voor hen bepalend. Volgens de gemeentelijke evaluatie is niet uit te sluiten dat andere eigenschappen van sollicitanten onbewust wel een rol spelen bij de eerste selectie.

Om zeker te zijn dat anonimiseren effect heeft, wordt de proef van 1 mei tot 1 november opnieuw gehouden. Hierbij gaan de gemeentelijke diensten die in de eerste periode als controlegroep fungeerden de sollicitatiebrieven anonimiseren. De andere afdelingen fungeren dan als controlegroep. De gemeente Nijmegen telt 7 procent allochtone werknemers. De proef moet uitwijzen of anonimiseren de kansen voor allochtonen op een eerste sollicitatiegesprek vergroot. Veel allochtonen klagen over discriminatie aan de poort. Ze denken dat ze door hun buitenlandse naam of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek.