Aangifte pedofilie tegen topambtenaar

Twee Amsterdamse advocaten hebben namens hun cliënt aangifte gedaan tegen een hoge ambtenaar van het ministerie van Justitie in Den Haag en een officier van justitie. De topambtenaar zou betrokken zijn geweest bij pedofilie en deelname aan een criminele organisatie waar ook de officier van justitie deel van zou hebben uitgemaakt.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de aangifte, maar wil verder niet reageren. Het ministerie van Justitie wil niet op de aangifte reageren omdat dat een zaak is van het OM.

De aangifte „van strafbare feiten” is gedaan door de advocaten A. van der Plas en P.H. Bakker Schut namens hun client, de Turks-Koerdische Hüseyin Baybasin, die in Nederland tot levenslang is veroordeeld wegens handel in heroïne en moord. In het midden van de jaren negentig verzette hij zich met succes tegen uitlevering aan Turkije. Baybasin onthulde ook dat personen uit Turkse regeringskringen betrokken waren bij de drugshandel. Hij zei onder meer hierom te vrezen voor zijn leven bij overplaatsing naar een Turkse gevangenis.

De aangiftes tegen de topambtenaar en de officier van justitie worden onderbouwd met een zogeheten ‘aanvullend rapport’ met informatie die afkomstig zou zijn uit politie- en inlichtingendossiers in Turkije. Hieruit blijkt volgens de advocaten dat de topambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele contacten met minderjarige jongens in Turkije en andere landen. Dit zou over een groot aantal jaren door geheime diensten zijn geregistreerd. Volgens het „aanvullend rapport” zou de ambtenaar telkens „zijn sporen hebben uitgewist”.

Baybasin, die in de jaren negentig contacten had met de Koerdische vrijheidsbeweging PKK, is van mening dat hij het slachtoffer is geworden van een complot waarbij de Nederlandse autoriteiten, inclusief de betrokken topambtenaar, samenwerken met de Turkse. Hij zou worden gestraft voor zijn contacten met de PKK en wegens zijn kennis over de internationale drugshandel.