Zijn daden benne groot

Het leven van Michiel de Ruyter is een moderne hertaling van Gerard Brandts biografie uit 1685 (Atheneum – Polak & van Gennep, € 19,50). ‘Er zijn vele verhalen over De Ruyter die ruim 300 jaar tot het collectieve geheugen van Nederland hebben behoord. Misschien dat ze na dit jaar weer een plaats in onze breinen krijgen want ze zijn onderhoudend en behoren niet tot het rijk der mythen. Dat die verhalen zo hardnekkig bekend zijn gebleven is te danken aan één man, Gerard Brandt. Deze remonstrantse predikant schreef op verzoek van de kinderen van de admiraal Het leven en bedryf van den Heere Michiel de Ruiter. Deze in 1687 verschenen 1100 pagina’s tellende foliant is een reuzenmonument voor De Ruyter. Brandt baseerde zich grondig op officiële documenten en op ooggetuigen.’

‘Wie geen zin heeft om de 1100 bladzijden oud-Nederlands te lezen kan goed terecht bij de bewerking van zijn boek door Vibeke Roeper en Remmelt Daalder. De tekst is teruggebracht tot een vijfde van het origineel in modern Nederlands, levendig, een enkele keer plechtstatig, maar aldoor onderhoudend’, schreef Roelof van Gelder.