Vogels zijn dragers van menselijke gevoelens

Vogels zijn dragers van menselijke gevoelens, fantasieën en gedachten. Dat toont de filosoof Ton Lemaire aan in Op vleugels van de ziel (Ambo, € 39,95), vindt Kester Freriks.

‘In de omvangrijke, cultuurhistorische studie Op vleugels van de ziel. Vogels in voorstelling en verbeelding verdiept Ton Lemaire (1941) zich in de betekenis van vogels. Lemaire is filosoof en antropoloog en bestudeert de vogels niet zozeer in de vrije natuur als wel in literatuur, mythe, religie en beeldende kunst. Hij ziet het vogel-leven als „een zichtbare en poëtische analogie” van het mensenleven. Vogels zijn dragers van menselijke gevoelens, fantasieën en gedachten. Op elke bladzijde spreekt Lemaire de overtuiging uit dat het esthetische en spirituele dieren zijn.

‘Lemaires boek is een associatief geschreven neerslag van een „levenslange passie” voor vogels. Zijn onderzoek reikt verder dan de ornithologie. Hij beschouwt de vogel als symbolische en mysterieuze verschijning, even ongrijpbaar als dichterlijk. Vogels dragen vele betekenissen. Ze zijn, om twee uitersten te noemen, zowel goddelijke boodschappers als bodes van de dood. De vliegkunst van vogels maakt hen tot bemiddelaars tussen goden en mensen, tussen hemel en aarde.’