Vader en dochter

Medio vorige week zag ik videobeelden op de homepage van mijn internetprovider waarop eenOekraïense zwemcoach een zwemster – zijn pupil – op nogal fysieke wijze intimideert. Plaats van handeling was naar mijn beoordeling een kleedlokaal. Gezien de handdoek die een niet onbelangrijke rol speelde in de intimidaties vond een en ander plaats na een sportieve afgang in het zwembad. Was de coach ontevreden over het optreden van pupil tijdens het WK zwemmen in Melbourne?

De beelden waren geschoten door een Australisch kanaal dat terstond de politie inlichtte.

Het filmpje duurde pakweg een halve minuut, maar het totaal aan opgenomen materiaal bedroeg een minuut of zes, zo kwam ik te weten. Surfend over het wereldwijde web kwam ik telkens andere fragmentjes tegen die ik aan elkaar kon plakken, zodat ik toch een tamelijk compleet beeld kon vormen van wat er zich in die kleedkamer had afgespeeld. Er werd gemept met vuist en handdoek (door de coach) en er werden pogingen tot een omhelzing ondernomen (door de coach), waarna er werd geduwd (door beiden). De zwemster in kwestie wees elke vorm van toenadering af.

Ik koos partij voor de zwemster. 1. Omdat ze een vrouw was, 2. omdat ze veel jonger was, 3. omdat ze vermoedelijk werd afgerekend op een ondermaatse sportieve prestatie.

Ze heette Kateryna Zubkov, de naam van haar coach luidde Mikhaylo Zubkov. Het ging om vader en dochter; nog een reden om voor de zwemster te kiezen. Vaders kunnen hun kinderen niet coachen. Ofwel zijn ze te week, ofwel te gewelddadig. Vaders willen het beste voor hun kinderen, dat is de pest.

Wat ik erg betreur is dat de filmbeelden zonder geluid over het internet raasden. Wat werd er nu werkelijk gezegd? De beelden op zich hadden de kracht van een stomme film, maar ik miste het drama van de klank, en op een veel banaler niveau, de letterlijke vertaling in een handzame ondertiteling.

Mikhaylo Subkov werd nog dezelfde week voorgeleid in Australië. De inzet was een omgangsverbod met zijn dochter, in de zin dat hij zich voorlopig niet binnen een straal van 200 meter van haar mocht begeven. Het werd een gedenkwaardig proces. Mikhalyo bezwoer de rechter dat hij nooit meer, zolang als hij leefde, intimiderend op zijn dochter zou inhakken. Zijn advocaat beklemtoonde dat zijn cliënt niet op zoek was naar roem en eigen profijt via zijn dochter, en dat het handelen van zijn cliënt absoluut geen onderdeel was van „een bizarre trainingsmethode”. Kateryna weigerde te getuigen tegen haar vader. Ze zei alleen: „Ik heb hem nodig, mijn vader en mijn coach.”

De rechter zag geen heil in een omgangsverbod. Kateryna en Mikhaylo verlieten hand in hand de rechtszaal.

Maar waar was de ruzie in het kleedlokaal nu helemaal om begonnen? Om een vriendje van Kateryna in de Oekraïne.

De internationale zwembond besloot zaterdag Mikhaylo Zubkov voor zes jaar te schorsen. De liefde, of wat daar voor door gaat, kent zoals zo vaak vele verliezers.