Uit het ‘gekkendorp’

In Het gesticht (Prometheus, € 18,90) doet Menno Wigman verslag van zijn drie maanden durende onderzoek op de Willem Arntz Hoeve.

In Het gesticht (Prometheus, € 18,90) doet Menno Wigman verslag van zijn drie maanden durende onderzoek op de Willem Arntz Hoeve. Maar het is meer dan alleen een verslag, meent Arie van den Berg. ‘Het gesticht biedt immers veel meer dan een verslag van Wigmans verblijf. Het bevat ook tientallen overpeinzingen over literatuur, drank, drugs en waanzin, over het nachtelijk bedrijf dat dichten heet, en over de magie van woorden zoals ‘Ausschweifungen’ en ‘Volapük’. De stijl waarin Wigman zijn beleving en observaties noteert is even soepel als direct. Intussen passeert menige literaire gek de revue.

‘Dat hij de bewoners van de kliniek zonder pathos beschrijft maakt hun lot des te schrijnender. De patiëntendossiers, voorzover nog aanwezig, bleven voor Wigman gesloten. Hij woonde weliswaar op het kliniekterrein, maar bleef toch een buitenstaander. Des te scherper is de blik waarmee hij zijn tijdelijke omgeving beziet. Ook in zijn proza valt veel dichterlijks te beleven.’