Rotterdam naar een sterkere stad

Wytze Patijn sprak op de Opiniepagina van 20 maart over de benadering van de problemen van de grote stad in de nieuwe Rotterdamse Stadsvisie. Wat ik waardeer is zijn conclusie dat uitgegaan moet worden van kracht van de bestaande stad en haar huidige bevolking. Dit is ook precies de essentie van de Rotterdamse Stadsvisie. Verder lijkt Patijn er voor te kiezen de Rotterdammers arm en slecht onderwezen te houden. Dit vind ik onacceptabel. Met de Stadsvisie wil ik namelijk een wenkend perspectief bieden voor alle Rotterdammers, van nu en morgen.

Waar Rotterdammers met een bredere beurs nu regelmatig kiezen voor een wooncarrière buiten de stad, kiest de Stadsvisie nadrukkelijk voor het bouwen van de door hen gewenste woonmilieus in de bestaande stad. Ook de jonge mensen die nu de scholen en universiteit bezoeken, wil de Stadsvisie een woonperspectief in de stad bieden. Rotterdam gaat met kracht door met de aanpak van buurten waar problemen zijn. Bij mijn bezoeken aan deze buurten word ik vaak aangenaam verrast door de veerkracht en energie van de mensen om hun eigen buurt te verbeteren. Om deze strategie succesvol te laten zijn is werkgelegenheid noodzakelijk. Verbreding van de economie is nodig. Een bloeiend midden- en kleinbedrijf is de basis voor aantrekkelijke voorzieningen in de wijken.

De eerste successen in Katendrecht illustreren de ambities van de Stadsvisie. Onze gezamenlijke aanpak van onderwijs, zorg en openbare ruimte leidt ertoe dat de verkoop van woningen aan midden- en hoge inkomens succesvol is. Ook de huidige bewoners laten weten dat het daardoor prettiger wonen is op Katendrecht. In de hele stad zijn vorig jaar 1920 nieuwe woningen voor de midden- en hoge inkomens verkocht. De Stadsvisie laat nu al zien dat er bruggen worden geslagen tussen stad, corporaties, ontwikkelaars, maatschappelijke instellingen en vooral de bewoners.

    • Ruimtelijke Ordening
    • Gemeente Rotterdam
    • Hamit Karakus Wethouder Wonen