Riad: eerst stappen van Israël nodig

Riad, 3 april. In een indirecte reactie op een Israëlische uitnodiging voor een regionale conferentie heeft de Saoedische regering gisteren onderstreept dat Israël zijn ”onmenselijke praktijken” tegen Palestijnen moet staken en zich moet terugtrekken uit bezet gebied voor een Arabisch tegengebaar kan worden gemaakt. De Israëlische invitatie was het antwoord op de herbevestiging van een Arabisch vredesplan op de recente Arabische top in Riad. In de Saoedische regeringsverklaring werd de Israëlische uitnodiging niet met zoveel woorden genoemd.